O, ojczysta nasza mowo, Coś kwitnęła nam przed laty, Zakwitnijże nam na nowo, Jako kwitną w polu kwiaty. Michał Kajka


w Ukrainie/ na Ukrainie
po za/ poza
z za/ zza
z poza/ spoza
za wyjątkiem/ z wyjątkiem
na prawdę/ naprawdę
napewno/ na pewno
a no/ ano
onegdaj/ ongiś
dzień dzisiejszy/ dziś
swojego czasu/ swego czasu
dokładnie/ tak, zgadza się, w istocie, w rzeczy samej, w punkt, właśnie, otóż to
w każdym bądź razie/ w każdym razie
nie koniecznie/ niekoniecznie
nie jeden/niejeden
nie dobrze/ niedobrze
nie ważne/ nieważne
to oznacza/ to znaczy, z tego wynika
na chwilę obecną/ obecnie, teraz
w skutek/wskutek, na skutek